துயரங்கள் இந்த நிலையில் பெயரை ஆ தேர்வு ஏன் நிச்சயமாக இல்லை

  • துயரங்கள் இந்த நிலையில் பெயரை ஆ தேர்வு ஏன் நிச்சயமாக இல்லை

பச்சை, அமெச்சூர், குண்டர், வைத்தியம், சிவப்பு, தலை, சோகம்

 

Related Video for: "துயரங்கள் இந்த நிலையில் பெயரை ஆ தேர்வு ஏன் நிச்சயமாக இல்லை"
Tags

Languages