காதலி தனது வாயில் சுமை எடுத்து வாயில்

தன்னார்வ, தனியா, வாயில், ர, வாய், வாயில், அவளது வாயில் உடனாக, வாய், அவரது உடனாக, வாய் படகோட்டி, அது பிடிக்கும் காதலி

 

Related Video for: "காதலி தனது வாயில் சுமை எடுத்து வாயில்"

Tags

Languages